+
19 abril 2018
Un cop refets de l'èxit de la Marató, nova jornada de donació a Anglès, al CAP d' Anglès el dimecres 25 d'abril de 2018 de 17h a 21h!!
3 abril 2018
La Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre, del Parlament Europeu i del Consell, que estableix un ús sostenible dels plaguicides, fixa deter
15 març 2018
Comunicació de l'Oficina del Cens Electoral (OCE) als ajuntaments sobre la formació del cens electoral de ciutadans no espanyols residents
28 febrer 2018
El tan anunciat temporal de neu ha arribat! Al llarg de la matinada la neu ha emblaquinat camps i sostres de Brunyola i Sant Martí Sapre
12 abril 2018
El passat 7 i 8 d'abril de 2018 es va celebrar la Festa del Roser a Brunyola. En aquest enllaç trobareu l’àlbum de tot un recull de
26 març 2018
Comencem una nova temporada a la zona d'acampada controlada a la Vinya del Rector plena d'entitats que venen a passar la Setmana Santa a Bru
12 març 2018
DECRET D’ALCALDIA 23/2018 Expedient núm. 05/2018 Assumpte: recursos humans   ANTECEDENTS 1.1. Per Resolució de l
14 febrer 2018
Bases que han de regir la convocatòria per a la cobertura urgent en règim de personal laboral temporal a mitja jornada i amb incorporació
3 gener 2018
ANUNCI: Contractació de personal L’Ajuntament de Brunyola necessita procedir a la contractació laboral amb caràcter URGENT d’un l