NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional.

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 40 de 26 de febrer de 2019, edicte d’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional.

Vista la resolució de la Diputació de Girona, on ha concedit a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa un ajut econòmic per la línia d’inversions, un import total de 1.849,95€.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat part de la despesa amb la reparació del Pont de la Riera de Sant Martí amb rocalla.