NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona del Pla a l’acció 2018-2019 L3

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 4 de 5 de gener de 2018, edicte d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona en el marc del programa “Del Pla a l’acció”.

D’acord amb la relació de subvencions concedides, s’atorguen a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa 2.160,00€ destinats a la millora de l’eficiència energètica.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat part de les despeses d’eficiència energètica amb la col·locació de 12 llumeneres LED a Sant Martí Sapresa.