NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona en el Fons de Noves Tecnologies per l’any 2019

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 39 de 25 de febrer de 2019, edicte d’aprovació definitiva de les bases reguladores de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2019.

D’acord amb la relació de subvencions concedides al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, s’atorguen a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa 47.729,98€ destinats en diferents àrees. Al fons de noves tecnologies per aquest exercici 2019 li corresponen 681,98€.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat part de les despeses en noves tecnologies amb l’adquisició d’equipament informàtic i programari de seguretat pels diferents llocs de treball del consistori.