NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona per a polítiques de foment de la participació ciutadana

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 1755, de 26 de febrer de 2018, l’anunci d’aprovació de les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana.

De la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 6 de març de 2018 i d’acord amb la relació de subvencions concedides per al finançament per a polítiques de foment de la participació ciutadana, a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa se li concedeixen 3.600,00€.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat les despeses del pla de participació ciutadana corresponent als Pressupostos Participatius de l’anualitat 2018-2019.