NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona – Concessió directa pel finançament de la rampa d’accés al castell de Brunyola

El president de la Diputació de Girona, en data 13 de maig de 2019 ha dictat el decret de resolució de concessió directa d’una subvenció a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, pel finançament de la rampa d’accés al castell. L’import concedit a aquest Ajuntament ha estat de 25.000 euros.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat la major part de les despeses amb l’enderroc de la plataforma antigament existent, la col·locació d’una rampa i el subministrament d’una barana d’accés al castell, per facilitar l’accés, especialment a les persones amb mobilitat reduïda.