NOTÍCIES 2018

Subvenció del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la dinamització territorial dels anys 2018-2019

Mitjançant l’Ordre PRE/108/2019 de 27 de maig es van aprovar les bases reguladores de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019.

La resolució PRE/1535/2019, de 31 de maig va obrir la convocatòria de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 (ref. BDNS 459829).

De la resolució definitiva se li atorga a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’import de 39.708,48€. Amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat els treballs de remodelació del nucli de Sant Martí Sapresa.