NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona per a esdeveniments de caràcter firal, anualitat 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 4 de febrer de 2020, va aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva de l’any 2020, per a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, les bases de la qual van ser aprovades pel Ple de la Diputació de Girona de 22 de gener de 2019 i publicades al BOP núm. 21 de 30 de gener de 2019.

D’acord amb la relació de subvencions concedides s’atorga a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’import de 3.300,00€ destinats a la Fira de l’Avellana.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat part de les despeses per a l’organització i celebració de la Fira de l’Avellana de l’anualitat 2020.