NOTÍCIES 2020

Subvenció de Dipsalut en matèria de condicions i estils de vida per ens locals. Programa PM07, anualitat 2020

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 56 de 20 de març de 2019, edicte de les bases de les subvencions en règim de concurrència competitiva, en el marc del programa PM07 en matèria de condicions i estils de vida pels ens locals.

De la resolució del consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària de data 16 de juliol de 2020 s’atorga a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’import de 2.681,93€ destinats en la promoció dels tallers pel benestar mental.

Amb el suport econòmic de la Dipsalut, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat part del taller de memòria 2019-2020.