Acta del tribunal qualificador del procés selectiu per funcionari interí de secretaria intervenció de classe tercera

Publicació de l’acta del tribunal qualificador relativa al procés selectiu per a cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de classe tercera subescala de secretaria intervenció.

ACTA