L’Ajuntament

CALENDARI FISCAL

El Decret 01/2018, de 10 de gener va aprovar el següent calendari fiscal:

Conceptes

 • IVTM
  Període de cobrament……………………….. Febrer – Març
  Dies de cobrament en el municipi………. Març
 • Escombraries / Clavegueram / IBI urbana
  Període de cobrament……………………….. Maig – Juny
  Dies de cobrament en el municipi………. Juny
 • IAE / IBI Rústica/ Conservació cementiri
  Període de cobrament……………………….. Setembre – Octubre
  Dies de cobrament en el municipi………. Octubre

L’ajuntament de Brunyola té delegada la recaptació de tributs al Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva. Per informar-vos-en i contactar-hi : tel 972 840 178 www.selvatributs.cat

Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa
Pl. Brunyola, 5 – 17441 Brunyola i Sant Martí Sapresa
Tel: 972 423214
Fax: 972 423214