Benvolguts/des,

Durant els darrers dies s’ha detectat una plaga de xinxes que afecta alguns municipis de la comarca de Girona.

Aquest insecte, també anomenat Nysius ericae s’alimenta d’una gran varietat d’espècies vegetals, entre elles la colza.

Malgrat que els danys que ocasiona NO són importants, el principal problema d’aquest insecte és que és gregari i poden aparèixer poblacions molt elevades de manera sobtada.

Aquests insectes són visibles durant el dia perquè busquen la humitat i frescor i solen envair zones urbanes properes als cultius. En cas d’aparèixer a casa, no és recomanable aplicar insecticida domèstica sinó aspirar-los i submergir-los amb aigua i sabó o aplicar una mescla d’aigua i sabó amb un polvoritzador manual sobre la plaga.

Tot i això, però, recordar que NO presenta cap risc ni per les persones ni els animals i que tenen un cicle de vida curt, fet pel qual solen desaparèixer al cap de pocs dies.