BONIFICACIO

Ja es pot sol·licitar la bonificació d’IBI rústica per les construccions on es desenvolupin activitats vinculades a la plantació, recollida i triatge d’avellanes

Benvolguts veïns/es,

El Ple de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa va aprovar en sessió ordinària el passat 24 de desembre de 2019, la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020.

Entre aquestes es va aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal número 1, Reguladora de l’impost sobre béns immobles, concretament, en el següent punt;

“ARTICLE 7. BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA O DE QUANTIA VARIABLE
Gaudiran d’un 50% de bonificació els immobles que desenvolupin activitats vinculades al procés productiu, emmagatzematge, la millora del cultiu del producte de l’avellana o vinculades a aquest per ser declarada d’interès especial pel municipi.
En aquesta bonificació s’inclouen construccions on s’hi desenvolupin activitats vinculades a la plantació, recollida i triatge d’avellanes del municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa”.

Aquesta BONIFICACIÓ JA ES POT DEMANAR!

Aquí teniu el full informatiu amb les instruccions per saber COM SOL·LICITAR la bonificació, TERMINIS I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, així com la DECLARACIÓ RESPONSABLE, imprescindible presentar-la degudament emplenada i signada, per accedir a la bonificació.

FULL INFORMATIU
DECLARACIÓ RESPONSABLE