24 05, 2021

Anunci del tràmit d’audiència del projecte per a la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

NOTÍCIES 2021|

L'Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa està treballant en el projecte per a la modificació de l'ordenança fiscal núm. 16 de les taxes per [...]

21 05, 2021

Anunci del tràmit d’audiència del text d’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària de Brunyola i Sant Martí Sapresa

NOTÍCIES 2021|

Us informem que l'Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa està treballant per aprovar la ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, trobareu el [...]