8 06, 2022

Subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua. Línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.

NOTÍCIES 2022|

Subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. Línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament [...]