Comunicat de l’alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Benvolguts veïns,

Des de fa pocs dies ha entrat en vigor el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa sobre l’assumpció de les facultats d’instrucció i sanció per infraccions en vies urbanes.

S’informa que a partir d’aquest moment el cos de mossos d’esquadra pot denunciar les infraccions que es produeixin en matèria de trànsit dins els nuclis de Brunyola, Sant Martí Sapresa, i can Illus.

S’anima a tots els veïns a respectar les normes de trànsit i a vetllar entre tots per una bona convivència, vetllant especialment l’estacionament damunt de voreres i en els llocs en els que hi ha prohibicions d’aparcament, i l’abandonament de vehicles a les voreres i vies públiques.

L’Ajuntament ha habilitat zones específiques per a poder estacionar correctament.

Els vehicles mal estacionats o abandonats a la via pública seran retirats per la grua.

Brunyola i Sant Martí Sapresa, 7 de desembre de 2018
Francesc Johé Carreras
Alcalde

Comunicat sobre trànsit de l’alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa