Convocatòria de Ple Municipal Ordinari

Benvolguts veïns,

Us informem que dimecres 18 de setembre es celebrarà el Ple ordinari a les 19.45h a la Sala Gòtica de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
2. CONVENI PROPOSTA RESOLUCIÓ GERMANS CANYET XIRGU
3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2018
4. APROVACIÓ INICIAL DISSOLUCIÓ AGRUPACIÓ DE SECRETARIES
5. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS ALTRES ENS
6. INFORMACIONS D’ALCALDIA
7. DONAR COMPTES DE DECRETS D’ALCALDIA
8. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
9. PRECS I PREGUNTES

Us recordem que el ple es realitzarà a porta oberta i per a tots els veïns que estiguin interessats a assistir-hi.