Informació referent a la publicació de la convocatòria dels Premis de Civisme 2019.

A l’enllaç que hi ha a continuació trobareu tota la informació dels premis en qüestió així com el formulari de sol·licitud.

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Premis-Civisme?category=757bc5d8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c