Les millores i adequacions al municipi dels darrers mesos

Durant els darrers mesos des del consistori s’ha dut a terme una sèrie de millores i adequacions a diversos punts del municipi.

Arranjar zones públiques, senyalitzacions viàries i de civisme, millores d’accés, manteniment de zones verdes o l’adequació de zones són algunes de les obres que s’han efectuat darrerament.

Millores d’adequació a la zona d’entrada de Sant Martí Sapresa i al mobiliari urbà

S’han col·locat quatre pilones i una jardinera a la zona de vianants que va en direcció a les bústies a l’entrada de Sant Martí Sapresa. A més, també està prevista la substitució dels arbres morts que hi ha en aquesta mateixa zona. En aquest mateix espai s’ha col·locat una passera metàl·lica per facilitar el pas cap al camí d’anar a la parada de l’autobús. S’ha decidit posar-la perquè en dies de pluja s’hi acumula aigua i dificulta el pas.

A l’entrada de Sant Martí també s’han col·locat dues noves papereres.

El passat setembre s’ha col·locat un banc al camí de Can Pla, entre Sant Martí Sapresa i Brunyola. Es va posar pensant en els veïns que solen anar a caminar per aquest camí, ja que al llarg d’aquest no hi havia cap lloc on poder seure.

Periòdicament es manté la neteja dels terrenys municipals de Sant Martí: el camí d’antic de l’església. També s’ha posat una tanca de fusta per protegir el barranc de la depuradora.

Senyalització viària i de civisme

S’ha incorporat un senyal de regulació de pes a la carretera de Can Illus a Brunyola i també un de regulació de velocitat al camí de la Casa Nova de la Rosa. A la zona verda del C/Sant Salvador s’ha posat un senyal de civisme.

Millora a l’accés dels aparcaments de Brunyola

Fins fa poc, hi havia una rampa de vianants per accedir a l’aparcament municipal situat sota Can Brosca. Però, a causa de les condicions meteorològiques es va anar deteriorant i s’ha optat per fer-hi unes escales. S’ha afegit una tanca de fusta a la baixada de la zona d’aparcaments i acampada que es va pavimentar el primer semestre del 2018.

Reforma i ordenació de la zona verda del carrer Sant Salvador

S’ha modificat la ubicació dels jocs infantils de manera que estiguin tots junts. També s’ha canviat la tanca de fusta i s’ha enjardinat la part que fins ara encara no s’hi havia fet cap actuació.

Senyalització amb balises

Aquesta tardor es va procedir a la neteja de varis passos de tubs i recs per desaiguar que hi ha a les diferents carreteres dels veïnats de Brunyola. En alguns d’aquests han estat senyalitzats per balises.