NOTA INFORMATIVA IMPORTANT: PRÒRROGA DEL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM).

Us informem que el pagament de l’impost IVTM que finalitzava el 31 de març es prorroga fins el dia 30 d’abril de 2020. En cas que s’hagi de fer el pagament durant el mes d’abril, cal contactar amb el Consell Comarcal de la Selva ( 972 84 21 61 ) perquè us facin arribar la nova carta de pagament,  pugueu pagar dins d’aquest nou termini i així evitar eventuals recàrrecs.