Durant el mes d’agost hi haurà servei de deixalleria mòbil al municipi.

Tothom qui vulgui utilitzar-la a l’àrea de Brunyola (zona dels contenidors) ho podrà fer el dia 22 d’agost.

Per altra banda, qui vulgui deixar els seus objectes a l’àrea de contenidors de Sant Martí Sapresa, ho podrà fer el 29.

A les dues imatges adjuntades podreu veure l’horari de la deixalleria mòbil i tots els residus que admet!

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.