NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona en el marc del Pla a l’acció 2020-2021. Línia 3

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 229 de 29 de novembre de 2019 edicte d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona en en el marc de la campanya “Del Pla a l’acció” i en data 20 de desembre de 2019 es va publicar la corresponent convocatòria.

D’acord amb la relació de subvencions concedides, es va atorgar a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa un total de 1.620,00€ destinats a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat la substitució de 16 lluminàries LED al polígon industrial de Ca n’Illus.