NOTÍCIES 2018

Subvenció de Dipsalut exclosa de concurrència pública pel Projecte de promoció de l’autonomia i l’atenció a l’envelliment, la dependència i la discapacitat

En data 15 de setembre de 2020, el Consell Rector va proposar a la Presidència de Dipsalut la incoació d’un expedient de subvenció directe per interès general a favor de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa pel “Projecte de promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, la dependència i la discapacitat”, tot considerant-se d’interès públic i social, atès que pretén dur a terme dues accions importants: L’atenció domiciliària i personalitzada a persones d’edat avançada i/o amb dependències per tal de millorar la seva autonomia, el seu control de salut i treballar aspectes de salut activa, per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i el seu entorn familiar.

En data 19 de novembre de 2020, la Presidenta de Dipsalut ha concedit a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’atorgament de subvenció exclosa de concurrència pública pel projecte abans esmentat, l’import de 9.514,56€, de tal manera que, amb el suport econòmic de Dipsalut, el consistori ha desenvolupat el PROJECTE DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A L’ENVELLIMENT, LA DEPENDÈNCIA I LA DISCAPACITAT, dut a terme a través del servei d’acompanyament a persones i famílies que realitza el treballador familiar des de l’agost del 2019 fins al juliol del 2020.