Bo social elèctric:

Gràcies a la nova normativa del govern, s’ha creat un bo social destinat a les persones de Brunyola i Sant Martí Sapresa que es troben amb dificultats per fer front a les despeses referents al pagament de la llum.

Com que en els darrers dies hi ha hagut modificacions, a continuació es proporciona un enllaç amb la informació actualitzada referent a la sol·licitud del bo social on s’explica què es, com es sol·licita o quins documents cal presentar entre altres: https://www.companias-de-luz.com/bono-social-brunyola-17/

Per més informació genèrica, utilizeu el següent enllaç: https://www.cnmc.es/bono-social

Dades i informació de la comercialitzadora de referència Endesa

 

Bo social telefònic:

També existeixen ajudes atorgades pel govern per reduir les factures de gas, aigua o telèfon. Aquest bo és dedicat a les persones jubilades, pensionistes o persones amb assistència i permet una reducció de la quota telefònica.
A l’enllaç que es mostra a continuació trobaran la informació necessària per tots els interessats:    https://queadslcontratar.com/abono-social-telefono

Finalment, per si és del seu interès, els deixem amb un enllaç per tal de poder comprovar la seva connexió i realitzar un test de velocitat: https://www.comparaiso.es/test-de-velocidad