Ban d’Alcaldia prohibint llençar petards, coets i fer fogueres en el disseminat de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Davant les situacions de perill d’incendis forestals per les altes temperatures que s’han donat aquets últims dies i que es preveu que continuïn, s’han activat fases de prealerta i d’alerta del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).

Durant els últims dies la nostra comarca es trobava en el nivell 2 (nivell alt) del mapa d’aquest Pla Alfa elaborat diàriament per la Direcció General dels Agents Rurals.

D’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març,  pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, resta prohibit a tot el terreny forestal del nostre terme municipal, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 m que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat independentment de la seva finalitat.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’incendi o propagació d’un foc.
  • Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Atès a la proximitat de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, tradicionalment nits de tirar coets, petards i fer fogueres.

L’alcaldessa de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa fa públic el Ban d’Alcaldia que s’annexa.

Molt bona revetlla a tothom amb responsabilitat i seny !