5 10, 2021

Anunci del tràmit d’audiència del projecte per a la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

NOTÍCIES 2021|

L'Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa està treballant en el projecte per a la modificació de l'ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre [...]

5 10, 2021

Anunci del tràmit d’audiència del projecte per a la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9 reguladora de les taxes per la prestació de serveis de competència municipal

NOTÍCIES 2021|

L'Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa està treballant en el projecte per a la modificació de l'ordenança fiscal núm. 9 reguladora de les taxes [...]

5 10, 2021

Anunci del tràmit d’audiència del projecte per a la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

NOTÍCIES 2021|

L'Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa està treballant en el projecte per a la modificació de l'ordenança fiscal núm. 16 reguladora de les taxes [...]

24 09, 2021

Subvenció de la Diputació de Girona en el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural – Línia de cooperació econòmica d’inversions i despeses corrents per l’any 2021

NOTÍCIES 2021|

Subvenció de la Diputació de Girona en el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Línia de cooperació econòmica d'inversions i despeses corrents [...]