NOTÍCIES 2018

Subvenció de Dipsalut en matèria de condicions i estils de vida per ajuntaments PM07, anualitat 2020

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 31, de 14 de febrer de 2020, l’edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07, per a l’any 2020.

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària de data 13 de març de 2019, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i a Organitzacions no lucratives (ONL), publicades al BOP número 56, de 20 de març de 2019.

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària de data 16 de juliol de 2020, aprova la concessió pel projecte de Taller de memòria i servei d’acompanyament a persones i famílies a través del treballador familiar.

Amb el suport econòmic de Dipsalut, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat les despeses relatives al Taller de memòria pel curs 2019-2020 i el servei d’acompanyament a persones i famílies a través del treballador familiar.