NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 152, de 7 d’agost de 2020, l’anunci d’aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions per a actuacions motivades pel temporal Glòria.

De la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 8 de setembre de 2020 i d’acord amb la relació de subvencions concedides per a actuacions motivades pel temporal Glòria, a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa se li concedeixen 12.904,99€.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat part de les despeses d’arranjaments i reparacions de diferents camins públics i veïnals malmesos a causa del temporal Glòria.